Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van Kindcentrum De Kwartiermaker komt zo´n zes keer per schooljaar bij elkaar. In de MR zitten twee teamleden en twee ouders. Ook de directeur is aanwezig bij de vergaderingen. De MR denkt mee op schoolniveau. We praten bijvoorbeeld over de ontwikkeling van ons onderwijs, het contact met ouders, en vele andere beleidsmatige zaken. Een vergadering van de MR is openbaar. U kunt als ouder de vergadering altijd bijwonen.

De MR wordt vanuit de ouders vertegenwoordigd door Gerrie van Sommeren en Riek Theuns-Overbeek en vanuit het team door Eeke Hallo en Caroline Meijerink.

Het mailadres van de MR is: mr@kc-dekwartiermaker.nl