Unitonderwijs

De relatie tussen de begeleider en het kind is van groot belang voor de gehele ontwikkeling van het kind. Maar kinderen leren ook veel van en met elkaar. Daarom hebben we voor het concept van De Kwartiermaker gekozen voor het werken in units. In een unit werken kinderen van verschillende leeftijden met elkaar. Kinderen werken in verschillende organisatievormen samen: in de thuisgroep, in de unit, of unitoverstijgend.

Het onderwijs op De Kwartiermaker is vernieuwend en biedt ruimte voor kinderen. Om het gepersonaliseerd leren goed vorm te geven, is het onderwijs georganiseerd in units:  unit 1, unit 2 en unit 3.

Unit 1: het peuterarrangement (2,5 tot 4 jaar) en de thuisgroepen voor kinderen van 4 tot en met 7 jaar.

Unit 2: de thuisgroepen voor kinderen van 7 tot en met 9 jaar.

Unit 3: de thuisgroepen voor kinderen van 9 tot en met 13 jaar.

Ieder kind behoort tot een vaste, heterogene thuisgroep. Hier heeft de thuisgroepbegeleider het kind goed in beeld. Om op niveau te werken met verschillende activiteiten kan een kind in de verschillende niveaugroepen op verschillende vakgebieden aan de slag. Deze niveaugroepen zijn veelal binnen de eigen unit te vinden. Mocht het niveau de unit overstijgen, dan kan een kind aansluiten bij de niveaugroep van een andere unit. Begeleiders organiseren de verschillende niveaugroepen en analyseren het leerproces van het kind. Iedere zes weken wordt gekeken of het kind nog op de juiste plek zit, zijn de ontwikkelingen naar verwachting, of moet er iets anders gebeuren. Ouders worden meegenomen in dit proces.