Organisatie

Kindcentrum De Kwartiermaker is een kindcentrum. Dat is een plaats waar instanties samenwerken voor kinderen. KC De Kwartiermaker bestaat uit een school, een kinderopvangorganisatie (Kanteel), fysiotherapeut en een logopedist.
Doordat al deze partijen in één gebouw zitten, kunnen we snel samenwerken, als dit voor het kind passend is. Daarnaast hebben we we korte lijntjes met Farent, de wijkverpleegkundige en het samenwerkingsverband.