Concept

Inzet en inzicht

De begeleiders op De Kwartiermaker helpen uw kind bij het structureren van het leerproces. Ze stellen samen met uw kind en met u hoge en realistische verwachtingen en helpen uw kind vervolgens om deze doelen te behalen en te overtreffen. De begeleiders bieden u en uw kind inzicht in het leren door gebruik te maken van leergesprekken. Tijdens deze gesprekken krijgt uw kind inzicht in wat en wie hij precies nodig heeft voor dat specifiek te behalen doel. Het proces en het product worden vastgelegd in het digitale portfolio: Mevolution. U kunt dit samen met uw kind inzien.
Alle inzet en inzicht van uw kind en alle inzet en inzicht van de begeleiders samen afgestemd, zorgen voor het unieke van kindcentrum De Kwartiermaker.

Kennis

Leren door herhaling en leren door te doen. Directe feedback, feedup en feedforward van het programma, de begeleider of de medeleerling zorgen voor een vervolg in de ontwikkeling. 
Toetsing vindt plaats door het leerproces te observeren. Het kind geeft zelf aan of het een leerdoel bereikt heeft. De begeleider volgt en ziet dat kinderen de hele dag laten zien wat ze kunnen. De toets is voor het kind. 
Wanneer bijvoorbeeld de IEP toetsen afgenomen zijn, krijgt het kind inzicht in wat een toets toetst en welke vaardigheden ze daarvoor nodig hebben en hoe ze zich zelf daarop kunnen voorbereiden.

Attituden

Hogere orde denken. Kinderen leren kritisch na te denken: "Wat ben ik aan het leren? Wat wil ik leren en hoe ga ik dat aanpakken (waar, waarmee, met wie, welke bronnen)?"
Kinderen leren in interactie met de omgeving en samen met elkaar. Bij het werken met de kernconcepten worden leervragen samen onderzocht en hypotheses worden getoetst. Om tot een gezamenlijk eindproduct te komen, leren kinderen discussiëren en presenteren.
Kinderen leggen elkaar uit, hebben alle ruimte om gezamenlijk op te trekken. Begeleiders staan model en begeleiden en ondersteunen het leerproces.

Kinderen leren: wie ben ik, wat kan ik, wat heb ik nodig van de ander en wat kan ik de ander brengen? Hoe draag je zorg voor je omgeving en hoe doe je dat samen? We zoeken de samenwerking in de unit, unitoverstijgend en in de wijk en met andere kindcentra.