Stel cookie voorkeur in

Terugblik op schooljaar 2016 2017 in de Nieuwkomersgroep

We kunnen terugkijken op een gezellig en geslaagd schooljaar. De keuze om begin het schooljaar de Nieuwkomers centraal in de school te huisvesten heeft een grote bijdrage geleverd aan de integratie. Ook was dit het tweede jaar voor de Nieuwkomers op de Kwartiermaker, waardoor de opgedane ervaringen met doelen, methodieken en het onderwijsaanbod, bijdroegen tot kwaliteitsverbetering en onderwijs op maat. Ook zijn stappen gemaakt in aansluiting op het onderwijsconcept van de Kwartiermaker.

In dit schooljaar zijn 11 leerlingen tussentijds ingestroomd en 5 leerlingen tussentijds uitgestroomd, daar zij de eindtoets Mondeling Nederlands Nieuw behaald hadden. Op 14 juli 2017 zijn wederom 7 leerlingen uitgestroomd, waarvan 6 leerlingen ook de eindtoets hadden behaald. 1 Leerling is wegens heimwee moeder terug gegaan naar Turkije. Hij had toets 2 behaald. Van de andere 11 leerlingen zijn 5 leerlingen doorgestroomd naar een qua leeftijd en onderwijsniveau passende unit op de Kwartiermaker. 6 Leerlingen zijn naar andere scholen gegaan. We wensen hen een succesrijke toekomst toe.

Ook dit schooljaar is ingestoken op leren door ervaren en doen. Daar waar mogelijk zijn uitstapjes georganiseerd om door beleven, ervaren, doen, ruiken , voelen en proeven de Nederlandse taal te leren.

Een impressie hiervan is de fotoreportage. (Zie afbeeldingen)

Onze Nieuwkomersgroep is de tweede van de drie Nieuwkomersgroepen in den Bosch. Door middel van intervisie, collegiale consultatie en gezamenlijke studiedagen wordt gewerkt aan deskundigheidsbevordering.