Stel cookie voorkeur in

MR

De medezeggenschapsraad van Kindcentrum De Kwartiermaker komt zo´n zes keer per schooljaar bij elkaar. In de MR zitten twee teamleden en twee ouders. Ook de directeur is aanwezig bij de vergaderingen. De MR denkt mee op schoolniveau. We praten bijvoorbeeld over de ontwikkeling van ons onderwijs, het contact met ouders, en vele andere beleidsmatige zaken. Een vergadering van de MR is openbaar. U kunt als ouder de vergadering altijd bijwonen.

De MR wordt vanuit de ouders vertegenwoordigd door Gerrie van Sommeren en Hanan Mudian en vanuit het team door Saskia Doelman en Cindy Monterie.

Hieronder kunt u de verslagen van de vergaderingen van 2019-2020 terugvinden.

Notulen-MR-4-september-2019.pdf

4-november-2019-notulen-MR.pdf

Vergaderdata 2019-2020:

4 november 2019
8 januari 2019
9 maart 2019
13 mei 2019
15 juni 2019

Tijd: 18.30-20.30 uur (teamkamer)