Stel cookie voorkeur in

De Vreedzame School

Om ervoor te zorgen dat we op een goede en positieve manier met elkaar omgaan, zijn wij een Vreedzame School. We werken volgens deze methode aan een goede sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Ook het peuterarrangement werkt hierin op dezelfde manier.

We leren kinderen manieren van oplossen van conflicten, het inschatten van situaties en een positief en realistisch zelfbeeld te ontwikkelen. Iets wat prima aansluit bij onze visie: autonomie en verantwoordelijkheid kunnen nemen.